Rüzgar Türbinlerinin Ekolojik Etkileri

Rüzgar türbinleri, artan nüfusumuzun ihtiyaç duyduğu enerjiyi üreten santraller arasında insana ve çevreye en duyarlı seçeneklerdendir. Fosil yakıt kullanılmadan ve karbondioksit salınımına neden olmadan üretilen bu enerji, iklim değişikliği, hava kirliliği ve daha birçok konuda olumlu katkılarda bulunuyor. Sayıları ve kapasiteleri artan rüzgar enerji santralleri (RES) enerji üretiminde payını gittikçe arttırıyor.

Diğer taraftan RES’ler – diğer insan yapıları gibi – insan ve çevreye olumsuz etkiden muaf değiller. En başta hiçbir konut sahibi, devasa boyutları ile manzarayı değiştiren ve kanatlarıyla uğultu çıkaran ve mekanik düzeneğiyle gürültü üreten türbinleri yakında istemiyor. Bu nedenle RES’ler çoğunlukla ormanlık alanlara kuruluyor. Burada da doğal yaşama olumsuz etkileri olabiliyor.

En fazla etkilendiği bilinen türler, uçan canlılar arasında kuşlar ve yarasalar. En çok etkilenen kuş türleri, yırtıcı kuşlar ve leylekler gibi