RES’lerin Ekolojik Etkileri Nasıl Azaltılabilir?

Doğal yaşama saygılı RES’lerin yolu en başta alan seçiminden geçiyor. İlk aşamada alanın korunan alanların dışında olması, soyu tehdit altında olan türlerin bulunmaması en önemli konu. İkinci aşamada da kuş göç yolları ve benzer kuş ve yarasa hareketlerinin yaşantığı noktalarda bulunmaması önemli. Sadece bu iki konuya dikkat edildiğinde RES’in olası etkileri oldukça azaltılabiliyor.

Orta ve büyük RES’ler mutlaka saha çalışması içeren bir çevre etki değerlendirmesinden muaf olmamalıdır. Bu çalışma sırasında kaydadeğer bir kuş veya yarasa varlığı tespit edilebilir. Bu durumda santrali ekolojik etkileri şu şekilde kabul edilebilir seviyelere çekilebilir:

  • Belirli türbinlerin, belirli rüzgar koşullarında, mevsimlerde veya saatlerde kapatılması.
  • Türbinlerin ilk dönmeye başladıkları rüzgar hızının (İng. cut-off speed) üst bir değere göre ayarlanması.
  • Bazı türbinlerin iptal edilmesi veya yerlerinin değiştirilmesi.