Mini Sözlük – Çevre Bilimleri

KURUMLAR

 • Environmental Investigation Agency – Çevre Suçlarıyla Mücadele Vakfı
 • TRAFFIC – Yaban Hayatı Ticaretini İzleme Ağı
 • CITES – Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme
 • IUCN – Uluslararası Doğayı Koruma Birliği
 • WCS – Yaban Hayatı Koruma Derneği

Kırmızı Liste Kriteleri

 • Tükenmiş (EX)
 • Doğada tükenmiş (EW)
 • Tehdit altında
  • Çok Tehlikede / Kritik (CR)
  • Tehlikede / Tehlikede (EN)
  • Zarar Görebilir / Duyarlı (VU)
 • Tehdite açık (NT)
 • Düşük riskli (LC)

TÜRLER

 • Wildlife – Yaban Hayatı
 • Tree Shrew – Sincapsıçanı
 • Strandler Fig – Boğan İncir